Politika e zbritjes

 

 

POLITIKA E KTHIMIT

 

 

Sipas Dekretit Legjislativ 206/2005 nëse nuk jeni të kënaqur me produktin që keni blerë, mund ta ktheni atë tek prodhuesi brenda 14 ditëve nga data e marrjes, pa pasur nevojë të specifikoni arsyeja dhe pa asnjë dënim.

 

Për të kthyer produktin, duhet të kontaktoni shërbimin e klientit info@mezemer.com duke i njoftuar ata për rishqyrtimin tuaj.

 

Përpara se të vazhdoni me kthimin e produktit, do t'ju dërgohet një konfirmim i autorizimit të kthimit dhe udhëzime. Pasi të merrni konfirmimin e autorizimit të kthimit, do të mund të vazhdoni me dërgimin e produktit që dëshironi të ktheni.

 

Shpenzimet për një transport të tillë do të jenë përgjegjësia juaj dhe ju mund të zgjidhni korrierin që preferoni.

Pas konfirmimit të prodhuesit për konformitetin e produktit të kthyer (produkt i padëmtuar) shuma e plotë e porosisë do të kthehet brenda 14 ditëve. Nëse rezulton se produkti është i paprekur, nuk do të keni të drejtë për rimbursim.

Ju lutemi vini re se produktet që nga natyra e tyre nuk mund të kthehen ose janë në rrezik përkeqësimi ose ndryshimi të shpejtë ose produkte të mbyllura që nuk janë të përshtatshme për t'u kthyer për arsye higjienike ose të lidhura me mbrojtjen e shëndetit ose që janë hapur pas dorëzimit nuk mund të kthehen për rishqyrtim. Kjo përfshin të gjitha produktet ushqimore (përfshirë verërat, pijet alkoolike dhe pijet), pasi karakteristikat dhe cilësitë e këtyre llojeve të produkteve janë gjithashtu subjekt i ndryshimit si rezultat i ruajtjes së papërshtatshme.

Ju nxisim të mos pranoni mallra që në momentin e dorëzimit janë të dëmtuara dhe/ose ambalazhi i të cilave është grisur dhe që, për rrjedhojë, nuk është i paprekur. Në raste të tilla ju duhet të njoftoni menjëherë departamentin tonë të shërbimit ndaj klientit për refuzimin, duke shpjeguar arsyet.

 

Nëse mallrat konstatohen të dëmtuara me hapjen e paketimit, do të jetë e nevojshme që 1) të dokumentohet në detaje me foto pjesa e dëmtuar, 2) të sigurohet dëshmi se malli janë dëmtuar në momentin e marrjes së paketës dhe jo më pas për shkak të përdorimit, trajtimit dhe ruajtjes jo të duhur të vetë paketës ose mallit, 3) dërgoni një e-mail në adresën e-mail info@mezemer.com duke kërkuar atë ndërhyrja dhe bashkëngjitja e dokumenteve të identitetit në format dixhital që vërtetojnë identitetin e blerësit të mallit. Në këtë rast të gjitha shpenzimet do të përballohen nga ne. Herë pas here do të vendosim nëse do të dërgojmë një furnizim krejtësisht të ri apo do ta plotësojmë atë vetëm për pjesën e produkteve të dëmtuara.

 

 

RIMBURSIMET

 

 

Si do të kthehen paratë?"

 

Rimbursimi do të bëhet direkt në kartën e kreditit të përdorur për porosinë. Nëse porosia është bërë me mënyrën e pagesës në dorëzim, do t'ju kërkohen detaje bankare për të vazhduar me rimbursimin me transfertë bankare. Dyqani operon nga Bashkimi Evropian dhe të gjitha transaksionet, duke përfshirë monedhën, konvertohen në Euro pas pagesës.

 

 

Kur do të bëhet rimbursimi?

 

Rimbursimi do të përpunohet sapo të merren të gjitha informacionet e nevojshme për të vlerësuar kërkesën.

Ju lutemi, kini parasysh se nëse pagesa është bërë me kartë krediti, do t'ju duhet të prisni disa ditë përpara se rimbursimi të jetë i dukshëm në deklaratën tuaj. Rimbursimi do të shfaqet me përshkrimin "Urdhri i rimbursimit #...e ... Kodi i autorizimit ..."

 

 

Mbështetje për klientët

 

Për çdo sqarim ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të shërbimit ndaj klientit në info@mezemer.com.